8 marca, 2019

Dodatkowe certyfikaty

Budynek oprócz certyfikatu GBS ubiega się również o certyfikaty:

  • LEED na poziomie Platinum
  • Obiekt bez barier

Certyfikat LEED jest zbiorem wytycznych tworzących system oceny budynków oparty na standardach USGBC. System LEED ocenia przede wszystkim w jaki sposób obiekty budowlane wpływają na środowisko naturalne. Oceny dokonuje się na podstawie pięciu głównych kryteriów:

  • zrównoważona lokalizacja inwestycji,
  • efektywność gospodarki wodnej,
  • wykorzystanie energii i atmosfery,
  • wykorzystanie materiałów i zasobów
  • jakość środowiska wewnętrznego.”

leed


 

Certyfikat „ Obiekt bez barier” to czytelna wskazówka, że obiekt jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: poruszających się na wózku, niewidomych, słabo widzących, czy niesłyszących. To także potwierdzenie jego dostosowania do potrzeb osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się lub przemieszczających się z małymi dziećmi.

obiektbezbarier2